Splošna navodila za iskanje

Kadar želite poiskati podatke o gradivu, vnesite želene kriterije za iskanje. Strežnik bo poiskal in izpisal tiste podatke, ki ustrezajo vsem vnešenim kriterijem.

NAMIG: Če vnesete ključne besede, bo iskanje najhitrejše !

Avtor (Priimek):
Vnesite priimek ali začetek priimka. Strežnik bo poiskal vse zapise, ki se začenjajo z vnešeneim nizom.

Naslov:
Vnesite začetek ali celoten naslov. Strežnik bo poiskal vse zapise, pri katerih se naslov začenja z vnešenim nizom znakov.
Če na koncu napišete še znak *, bo strežnik poiskal zapise, ki imajo vnešeni niz kjerkoli v naslovu ali podnaslovu.
Tak način je precej počasnejši, ker mora strežnik pregledati celo podatkovno bazo.
Leto:
Vnesite točno leto ali pa pustite polje prazno.

Ključne besede:
Vnesite celotno ali začetek ključne besede.
Če želite iskati po več ključnih besedah, jih vnesite in jih ločite z vejicami. Kadar vnesete več ključnih besed, lahko določite kako naj strežnik išče. Če dodate ključni besedi na koncu znak *, bo strežnik poiskal zapise, ki imajo vnešeni niz kjerkoli v ključni besedi.

Sortiranje:
Izpis najdenih zapisov je lahko urejen po avtorjih, naslovih ali letu izdaje

OPOZORILO: Iskanje vnešenega niza z znakom * je počasnejše, kot če iščete niz na začetku besede!

Zaradi optimalnega delovanja je število zapisov, ki jih program vrne, omejeno. Če je število primernih izpisov večje od omejitve, vas strežnik obvesti, da je izpis okrnjen.


1998-2015 © Triada d.o.o.