Verzija: 1.2.64
Novo poročilo: Zaloga učbenikov po letnikih
Poročilo o učencih brez naročil ne prikazuje neaktivnih učencev

Verzija: 1.2.63
Spremenjen uvoz učbenika iz kataloga, tako ne usklajuje podatkov ob naslednjem prenosu iste enote,
Obnovljeni podatki o učbenikih v katalogu,
Dodana preglednica za statistiko števila zapisov v glavnih podatkovnih tabelah

Verzija: 1.2.62
Odpravljena težava pri preverjanju obstoja nove verzije programa sklad na internetnem strežniku,
Na oknu za vnos podatkov za poročilo o naročilih preko interneta dodana povezava na poglavje pomoči

Verzija: 1.2.61
V pregledu naročenega gradiva na internetu je dodan možnost filtriranja po vrsti gradiva,
Nadgrajeno poročilo naročil učbenikov preko interneta - naročila po določenem datumu (spremembe)

Verzija: 1.2.60
omogočeno je naročanje učbenikov, ki imajo vneseno letnico zapadlosti

Verzija: 1.2.59
Sprememba v modulu vnosa potreb po učbenikih za posamezne učence odpravlja težavo,
ko so bili v nekaterih primerih v seznamu možnih izbir prikazani vsi naslovi.
Priporočena nadgradnja za verziji 1.2.57 in 1.2.58

Verzija: 1.2.58
Nadgradnja poročil o vnosih naročil preko internetnega strežnika.

Verzija: 1.2.57
Vnos potreb po učbenikih sedaj omogoča filter na učbenike, delovne zvezke, ali pa pokaže vse vrste gradiva.
V oknu za vračilo gradiva po osebah (okno, kjer izberete osebo iz seznama) sedaj lahko izvozite podatke o trenutno izposojenem gradivu, ali pa podatke o celotni zgodovini izposoje (lahko prikaže tudi vrnjene enote).

Verzija: 1.2.56
Dodana je nova funkcija s katero z enim klikom potrdite naročila za cel razred. (vse gradivo za vse učence v razredu naenkrat). Potrditev se lahko nanaša tudi na delovne zvezke.
Pri pregledu vračila učenca lahko vnesete poljuben datum od katerega naprej pregledujete izposojo in vračila - vpogled v celotno zgodovino izposoj in vračil.
Brisanje inventarnih številk je sedaj možno le po potrditvi.
Izdelava opominov ima novo nastavitev, ki omogoča izpis po drugih kriterijih.
Nadgrajen izpis učencev brez naročila preko internetnega vmesnika.

Verzija: 1.2.55
Dodano novo poročilo o vrednosti učbenikov v skladu (posamični izvodi in-ali kumulativno).
Dodana nova obdelava za uvoz podatkov o cenah učbenikov iz drugih informacijskih sistemov.

Verzija: 1.2.54
Sedaj je na voljo kontrola posodobitev programa Infolit-Učbeniški sklad neposredno iz programa. Omogoča jo klic iz menuja Pomoč.

Verzija: 1.2.53
Izdelan nov modul, ki omogoča pripravo podatkov za tiskanje položnic (obrazec UPN).

Verzija: 1.2.52
Omogočeno tiskanje posamezne nalepke na standardnih tiskalnikih za nalepke (uporablja enako črtno kodo in enak format kot tiskanje nalepk na pole A4)

Verzija: 1.2.51
Nadgrajen modul za uvoz oseb (ažuriranje podatkov oseb).
Dodana nova obdelava - odpis opuščenega učbenika, ki odpiše vse izvode (lahko tudi izposojene).
Dodan izpis vseh izvodov posameznega učbenika v različne formate (HTML, XLS, CSV).
Ažurirana uporabniška navodila.

Verzija 1.2.50
Dodana nova funkcija za ponastavitev lege in velikosti vseh oken aplikacije.
Nove nastavitve za obračun odškodnine in izgubljene učbenike. Odpis sedaj kontrolira ali je učbenik izposojen ali ne.

Verzija 1.2.45
Nadgrajen modul za uvoz oseb (ažuriranje podatkov oseb).
Dodane so različne možnosti vračil (odškodnina, izgubljeno, storno izpsoje) in ustrezne obelave za izdelavo obračunov takih vračil. Izvoz podatkov o obračunih je sedaj mogoč tudi direktno v excel tabelo. Tudi izvoz podatkov o nabavah je sedaj mogoč neposredno v excel tabelo.
Pregledi internetnih vnosov so sedaj dopolnjeni, tako da je pregled na osebami brez naročil hitrejši, pa tudi število naročenih enot je vidno kar v preglednici. Dodano je tudi novo poročilo o učencih, ki niso preko internetnega vnosa naročili nobenega gradiva. Premeščanje učencev iz razreda v razred je sedaj poenostavljeno, saj lahko uporabite tehniko Drag & Drop