Novosti

26 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

;adma 2019
;adma 2019
Planet GV
2019 slovenski ADMINISTRACIJA REVIJA

;adma 2020
Planet GV
2020 slovenski ADMINISTRACIJA REVIJA
Comstock GW (ed)
Am J Epidemiol 2019; 188
American Journal of Epidemiology 2019; 188
Oxford University Press
Johns Hopkins University
2019 angleški EPIDEMIOLOGIJA REVIJA

Arh Hig Rada Toksikol 2019; vol. 70
Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju 2019; 70
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
2019 hrvaški TOKSIKOLOGIJA REVIJA

Arh Hig Rada Toksikol 2020; vol. 71
Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju 20120; 71
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
2020 hrvaški TOKSIKOLOGIJA REVIJA
Brukner, Peter
Khan, Karim
Clinical sports medicine.
Vol. 2, The medicine of exercise.
McGraw-Hill Medical Publishing Division
2019 angleški MEDICINA ŠPORTA MONOGRAFIJA
Dernovšček Hafner Nataša (urednica), Urdih Lazar Tanja (urednica),
Glasnik KIMDPŠ 2020; X (1)
UKC Lj, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Klinični center Ljubljana, KIMDPŠ
2020 slovenski ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU REVIJA

Health Promot Int 2019; 34.
Health promotion International 2019; 34.
Oxford University Press
Johns Hopkins University
2019 angleški PROMOCIJA ZDRAVJA REVIJA

Interno glasilo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 2019
Klinični center Ljubljana
TOZD inštitut za medicino dela, prometa in športa
2019 slovenski ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV Bilten
Ihan Alojz (glavni in odgovorni urednik)
ISIS 2019
Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije; 2019, XXVIII
Zdravniška zbornica Slovenije
2019 slovenski ZDRAVSTVO REVIJA
Ihan Alojz (glavni in odgovorni urednik)
ISIS 2020
Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije; 2020, XXIX
Zdravniška zbornica Slovenije
2020 slovenski ZDRAVSTVO REVIJA

J Occup Environ Med 2019; 61
Journal of Occupational and Environmental Medicine 2019; 61
American College of Occupational and Environmental Medicine
Wiliams & Wilkins
2019 angleški MEDICINA DELA REVIJA
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Medicina DANES 2019
Časnik Finance
2019 slovenski MEDICINA REVIJA
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Medicina DANES 2020
Časnik Finance
2020 slovenski MEDICINA REVIJA

Medicinski razgledi 2019; 58
Med Razgl 2019; 58
Medicinski razgledi
2019 slovenski ZDRAVJE REVIJA

Medicinski razgledi 2020; 59
Med Razgl 2020; 59
Medicinski razgledi
2020 slovenski ZDRAVJE REVIJA
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Nova MEDICINA 2020
Zavod KINOKS
2020 slovenski MEDICINA REVIJA
Zorko Anton (glavni urednik)
Novis 2019; 46 (11-12)
S PODATKI PODPRTO ODLOČANJE V ZDRAVSTVU
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2019 slovenski ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV Bilten
Zorko Anton (glavni urednik)
Novis 2019; 46 (9-10)
POKLICNE KOMPETENCE V ZDRAVSTVENI NEGI
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2019 slovenski ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV Bilten
Zorko Anton (glavni urednik)
Novis 2020; 47 (1-2)
Dirigent z zavezanimi rokami težko vodi ansambel
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2020 slovenski ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV Bilten

Occup Environ Med 2019; 76
Occupational Environmental Medicine 2019; 76.
BMJ Publishing Group
2017 angleški MEDICINA DELA REVIJA

pHARMONIA 2019
Sonara d.o.o.
2019 slovenski ZDRAVJE REVIJA

pHARMONIA 2020
Sonara d.o.o.
2020 slovenski ZDRAVJE REVIJA
Scott Menard
Preventing Workplace injuries
A Resource Manual
Nova Scotia
2002 angleški VARNOST PRI DELU PRIROČNIK

Vita 2019; XXVI (90)
Akutni abdomen
Tiskovna agencija Morel
2019 slovenski ZDRAVJE REVIJA
Romih Davor
Ratkajec Tihomir (mentor)
Vračanje na delo ter bolniška odsotnost in invalidnost pri ženskah po prebolelem raku dojk v Sloveniji
Specialistična naloga iz medicine dela, prometa in športa. Ljubljana 2020.
Univerzitetni klinični center Ljubljana KIMDPŠ
2020 slovenski INVALIDNOST Specialistična nal.