Novosti

24 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Dernovšček Hafner Nataša (UR)
50 let KIMDPŠ - V prihodnost na izkušnjah preteklosti KNJIGA POVZETKOV
Zbornik prispevkov, Ljubljana maj 2022
Univerzitetni klinični center Ljubljana KIMDPŠ
2022 slovenski MEDICINA DELA Zbornik

Arh Hig Rada Toksikol 2020; vol. 71
Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju 20120; 71
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
2020 hrvaški TOKSIKOLOGIJA REVIJA

Epidemiologic reviews 2012; 34.
INJURY AND VIOLENCE
OXFORD UNIVERSITY PRESS
2012 angleški EPIDEMIOLOGIJA REVIJA
Masnik Sara, Maša Djuzić
Dodič Fikfak Metoda (mentor)
Glasovne motnje pri učiteljih od prvega do petega razreda osnovne šole v Posavski in Goriški regiji
Specialistična naloga iz medicine dela, prometa in športa. Ljubljana, 2021
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta in KIMDPŠ.
Univerzitetni inštitut za medicino dela, prometa in športa
2021 srbo-hrvaški MEDICINA DELA Specialistična nal.
Ihan Alojz (glavni in odgovorni urednik)
ISIS 2021
Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije; 2021, XXX
Zdravniška zbornica Slovenije
2021 slovenski ZDRAVSTVO REVIJA
Ihan Alojz (glavni in odgovorni urednik)
ISIS 2022
Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije; 2022, XXXI
Zdravniška zbornica Slovenije
2022 slovenski ZDRAVSTVO REVIJA
Čajavec Rudi (ur), Peter Drofenik (ur)
KIMDPŠ 50 LET. V prihodnost na izkušnjah preteklosti
Jubilejna izdaja
Univerzitetni klinični center Ljubljana KIMDPŠ
2022 slovenski MEDICINA DELA Jubilejna izdaja
Požlep Gorazd
Krčevski Škvarc Nevenka, Pekle Golež Ana, Vesna Papuga idr.
Kronična bolečina v Sloveniji : rezultati raziskave o razširjenosti kronične bolečine v Sloveniji, ki je bila izvedena maja 2019, in primerjava z rezultatom raziskave iz leta 2006
Slovensko združenje za zdravljenje bolečine
2020 slovenski MEDICINA Projektna naloga
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Medicina DANES 2020
Časnik Finance
2020 slovenski MEDICINA REVIJA
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Medicina DANES 2021
Časnik Finance
2021 slovenski MEDICINA REVIJA
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Medicina DANES 2022
Časnik Finance
2022 slovenski MEDICINA REVIJA

Medicinski razgledi 2020; 59
Med Razgl 2020; 59
Medicinski razgledi
2020 slovenski ZDRAVJE REVIJA

Medicinski razgledi 2021; 60
Med Razgl 2021; 60
Medicinski razgledi
2021 slovenski ZDRAVJE REVIJA
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Nova MEDICINA 2020
Zavod KINOKS
2020 slovenski MEDICINA REVIJA
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Nova MEDICINA 2021
Zavod KINOKS
2021 slovenski MEDICINA REVIJA
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Nova MEDICINA 2022
Zavod KINOKS
2022 slovenski MEDICINA REVIJA
Zorko Anton (glavni urednik)
Novis 2021; 48 (11-12))
Še eno drugačno leto/volitve v organe združenja
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2021 slovenski ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV Bilten
Zorko Anton (glavni urednik)
Novis 2022; 49 (3-4)
Poročilo o delu združenja 2021 in program dela 2022
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2022 slovenski ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV Bilten

Occup Environ Med 2020; 77
Occupational Environmental Medicine 2020; 77.
BMJ Publishing Group
2020 angleški MEDICINA DELA REVIJA
Globočnik Petrovič Mojca (ur)
Očesne bolezni in delazmožnost : izbrana poglavja iz oftalmologije
Ješetov dan, Ljubljana december 2020
Univerzitetni klinični center Ljubljana
KIMDPŠ
2020 slovenski MEDICINA DELA Zbornik

pHARMONIA 2021
Sonara d.o.o.
2021 slovenski ZDRAVJE REVIJA

pHARMONIA 2022
Sonara d.o.o.
2022 slovenski ZDRAVJE REVIJA
Albreht Bratuš Ksenija (ur)
Brecelj Valentina, Destovnik Karl et al.
Spodbujajmo zaposlovanje invalidov : priročnik
Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije
2019 slovenski VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PRIROČNIK

Vita 2022; XXIX (94)
Urgentna medicina
Tiskovna agencija Morel
2022 slovenski ZDRAVJE REVIJA