Novosti

16 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Arh Hig Rada Toksikol 2021; vol. 72
Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju 2022; 73
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
2022 hrvaški TOKSIKOLOGIJA REVIJA
Hobson John, Smedley Julia (eds)
Fitness for work
The Medical Aspects
Oxford University Press
Johns Hopkins University
2019 angleški MEDICINA DELA MONOGRAFIJA
Dernovšček Hafner Nataša (urednica), Urdih Lazar Tanja (urednica),
Glasnik KIMDPŠ 2020; X (2)
UKC Lj, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Klinični center Ljubljana, KIMDPŠ
2020 slovenski ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU REVIJA
Dernovšček Hafner Nataša (urednica), Urdih Lazar Tanja (urednica),
Glasnik KIMDPŠ 2022; XI (1)
UKC Lj, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Klinični center Ljubljana, KIMDPŠ
2022 slovenski ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU REVIJA
Ihan Alojz (glavni in odgovorni urednik)
ISIS 2022
Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije; 2022, XXXI
Zdravniška zbornica Slovenije
2022 slovenski ZDRAVSTVO REVIJA
Ihan Alojz (glavni in odgovorni urednik)
ISIS 2023
Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije; 2022, XXXI
Zdravniška zbornica Slovenije
2023 slovenski ZDRAVSTVO REVIJA
Franko Alenka
Kemične snovi na delovnem mestu.
Študijsko gradivo za specializante iz medicine dela, prometa in športa.
Univerzitetni klinični center Ljubljana KIMDPŠ
2015 slovenski TOKSIKOLOGIJA Učbenik/Učno gradi
Petavs B Lucija (glavna urednica)
Medicina DANES 2022
Časnik Finance
2022 slovenski MEDICINA REVIJA

Medicinski razgledi 2022; 61
Med Razgl 2022; 60
Medicinski razgledi
2022 slovenski ZDRAVJE REVIJA
Franko Alenka
Monitoring izpostavljenosti.
Študijsko gradivo za specializante iz medicine dela, prometa in športa.
Univerzitetni klinični center Ljubljana KIMDPŠ
2015 slovenski TOKSIKOLOGIJA Učbenik/Učno gradi
Zorko Anton (glavni urednik)
Novis 2022; 49 (3-4)
Poročilo o delu združenja 2021 in program dela 2022
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2022 slovenski ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV Bilten
Zorko Anton (glavni urednik)
Novis 2022; 49 (9-10)
Sodelovanje in transparentnost
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
2022 slovenski ZDRAVSTVENO VARSTVO DELAVCEV Bilten

pHARMONIA 2022
Sonara d.o.o.
2022 slovenski ZDRAVJE REVIJA
Franko Alenka
Poklicne bolezni dihal.
Študijsko gradivo za specializante iz medicine dela, prometa in športa.
Univerzitetni klinični center Ljubljana KIMDPŠ
2015 slovenski POKLICNE BOLEZNI Učbenik/Učno gradi
Urdih Lazar Tanja
Strokovno srečanje ZMDPŠ, Vransko november 2022
Duševne motnje in vožnja - izbrane teme
Združenje za medicino dela, prometa in športa
ZZD-Slovensko zdravniško društvo
2022 slovenski MEDICINA DELA Zbornik

Vita 2022; XXX (96)
Duševno zdravje otrok
Tiskovna agencija Morel
2023 slovenski ZDRAVJE REVIJA