Paint shop pro 8


Avtor(ji):

Naslov:
Paint shop pro 8
Pocket handbook. All the new features of Paint shop pro 8 explained!
Založba:
Future publishing
Leto:
2003
Jezik:
angleški
Tematsko področje:
software - programska oprema
Obseg:
Vrsta gradiva:
knjige - books
Ključne besede:
PAINT SHOP PRO 8 , PC PLUS , PSP
Število izvodov:
1
Signature:
209