Kakovost v programskem inženirstvu


Avtor(ji):
Pivka Marjan
Naslov:
Kakovost v programskem inženirstvu
Založba:
DESK
Leto:
1996
ISBN:
961-6002-58-9
Jezik:
slovenski
Tematsko področje:
software engineering
Obseg:
Vrsta gradiva:
knjige - books
Ključne besede:
KAKOVOST , QUALITY
Število izvodov:
1
Signature:
45