Seznam gradiva

15 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Ruhl Janet
Answers for Computer Contractors
TECHNION Books
1999 angleški podjetništvo in zakonodaja knjige - books

Custom Software Development Agreement
A Contract Example

2009 angleški podjetništvo in zakonodaja dokumenti-documents

Glas gospodarstva
Gospodarska zbornica Slovenije
slovenski podjetništvo in zakonodaja revije-periodicals
Šturm Borut
ISO 9000 - na smetišče zgodovine ?
DELO
2004 slovenski podjetništvo in zakonodaja članki - articles

Podjetniški vodič po predpisih
Kaj mora vedeti podjetnik, lastnik ali ustanovitelj novega podjetja o poslovanju podjetja
Gospodarski vestnik
1991 slovenski podjetništvo in zakonodaja knjige - books
Arah Janko
Podjetništvo in obrt
Pravnoorganizacijsko združevanje podjetnikov in gospodarstvenikov
Delo - Gospodarski vestnik
1988 slovenski podjetništvo in zakonodaja knjige - books
SLOVENIJA. Zakoni
Predpisi o dohodnini, davkih občanov in drugih davki in prispevkih
Uradni list Republike Slovenije
1992 slovenski podjetništvo in zakonodaja knjige - books
SLOVENIJA. Zakoni
Predpisi o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih ter prispevkih
Zv.2
Uradni list Republike Slovenije
1993 slovenski podjetništvo in zakonodaja knjige - books

Scientific Advertising
Hopkins C. Claude

angleški podjetništvo in zakonodaja knjige - books
U.S Small Business Administration
Poteet Howard
Starting up your own business
McGraw-Hill
1991 angleški podjetništvo in zakonodaja knjige - books
Seddon John
The case against ISO 9000
Oak Tree Press
2000 angleški podjetništvo in zakonodaja knjige - books
Schroeder Alice
The Snowball
Warren Buffet and the Business of Life
Bloomsbury
2008 angleški podjetništvo in zakonodaja knjige - books
Juhart Miha
Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
Gospodarski vestnik
2000 slovenski podjetništvo in zakonodaja knjige - books
Svilar Branka
Vse o davku na dodano vrednost
Praktični napotki, novosti, spremembe in podzakonski akti
Oziris
2001 slovenski podjetništvo in zakonodaja knjige - books
Silvar Branka
Drobnič Nada
Zakon o davku na dodano vrednost
In pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, s komentarjem
Oziris
1999 slovenski podjetništvo in zakonodaja knjige - books