Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Coppock Mark, Scheffy Clark
Advanced TCA in Defense Applications for Dummies
Wiley
2010 angleški standardi knjige - books

IEEE 829 Documentation

angleški standardi članki - articles
Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov
ISBD(S)
Mednarodni standardni bibliografski opis tekočih publikacij
Narodna in univerzitetna knjižnica
1981 slovenski standardi knjige - books

RFC

angleški standardi dokumenti-documents

Slovenski računovodski standardi 2006
Slovenski inštitut za revizijo
2006 slovenski standardi knjige - books

Telematics applications for transport
Telematics applications for transport: projects final reports 2000
European Comission
2000 angleški standardi dokumenti-documents

Test Plan Outline (IEEE 829 FORMAT)

angleški standardi članki - articles

The BCD syslog Protocol

angleški standardi članki - articles