Račji dvor - muzej na prostem v letu 1997


Avtor:Barbirić Suzana (avtorica članka)
Naslov:Račji dvor - muzej na prostem v letu 1997
Založba:Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor : Maribor
Leto izdaje:1999
ISBN-ISSN:1408-13334
Jezik:slovenski
Področje:Slovenija
Obseg:str. 42
Vrsta gradiva:članki
Reference:Letno poročilo 1997 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor
1999
(periodika, zborniki)

Ključne besede: Račji Dvor (muzej na prostem), muzej na prostem (Račji Dvor)

Povezave:
Avtorji