Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, T: (01) 24 15 400, F: (01) 24 15 403,
E: info@ng.slo.si, I: www.ng-slo.si. V sodelovanju s podjetjem Triada d.o.o.