Izdelki za društva

Programski paket Društvo

Programski paket Društvo je samostojen programski paket za vodenje podatkov različnih vrst društev.
Program vas razbremeni zamudnega administrativnega dela in vam omogoči, da svoj čas posvetite delu v društvu, saj je le to delo pravo poslanstvo društva.

Glavne lastnosti programa

 • evidence članov 
 • aktivnosti, projekti, dogodki
 • obveščanje
 • finance 

Evidenca članov vsebuje različne podatke o članih

 • osnovni podatki o članih,
 • kontaktni podatki,
 • status člana (aktiven, neaktiven),
 • vrsta člana (redni, častni),
 • dokumenti člana (različni dokumenti, lahko tudi slike v digitalni obliki)
 • usposobljenost v odvisnosti od vrste društva - na primer
  •  vodnik, reševalec, skipper in podobno
 • skupine članov, ki jih lahko določite sami, na primer 
  • nadzorni odbor, izvršni odbor, disciplinska komisija, različne projektne skupine, tabori...

Aktivnosti, projekti, dogodki

 • udeleženci
 • načrtovanje
 • statistike

Obveščanje članov ali skupin članov

Prejemnike obvestil lahko izberete glede na osnovne podatke (starost, vrsta, status in podobno),  po skupinah, ki ste jih sami vnesli ali pa glede na aktivnosti, projekte. Program omogoča

 • pošiljanje elektronske pošte (neposredno iz programa)
 • izdelavo nalepk
 • pripravo dopisov
 • izvoz podatkov (MS Excel, MS word, HTML, tiskanje položnic)

Finance

 • pregledno vodenje blagajne,
 • blagajniški dnevnik
 • pregled plačila članarine in drugih obveznosti
 • vplačila-izplačila članov ...

Nabor in obseg funkcij v posameznem programskem paketu je odvisen od vrste društva.


Program je zasnovan tako, da ga zlahka prilagodimo posebnim potrebam društev.
Primer take rešitve je KLUB - dodatek za jadralna društva (jadralne klube), ki omogoča hranjenje digitaliziranih dokumentov
 • GMDSS
 • izpit za voditelja čolna
 • druga potrdila o usposobljenosti

Na osnovi teh podatkov program izdela seznam posadk za najem plovil - List of crew members za najem plovil (na Hrvaškem, v Grčiji...) opremljen s slikami potrebnih dokumentov, s čimer vas razbremeni zamudne priprave dokumentov in fotokopiranja ob najemu.

Zahtevajte več informacij o programu DRUŠTVO !

 

  Na vrh strani