Izdelki za društva

Nekaj slik za prvi vtis

Evidenca članov

Podatki o članu

Izbira članov za različne vrste obveščanja

 

Nabor in obseg funkcij v posameznem programskem paketu je odvisen od vrste društva.

Zahtevajte več informacij o programu DRUŠTVO !