Učbeniški sklad

Verzije programa

Zadnje verzije programa Infolit - Učbeniški sklad:

  • osnovni program za skrbnika sklada - 1.2.53
  • internetni program za vnos učence/starše za vnos naročil - 1.0.3

Verzija 1.2.53
Izdelan nov modul, ki omogoča pripravo podatkov za tiskanje položnic (obrazc UPN).

Verzija 1.2.52
Omogočeno tiskanje posamezne nalepke na standardnih tiskalnikih za nalepke  (uporablja enako črtno kodo in enak format kot tiskanje nalepk na pole A4)

Verzija 1.2.51
Nadgrajen modul za uvoz oseb (ažuriranje podatkov oseb).
Dodana nova obdelava - odpis opuščenega učbenika, ki odpiše vse izvode (lahko tudi izposojene).
Dodan izpis vseh izvodov posameznega učbenika v različne formate (HTML, XLS, CSV).
Ažurirana uporabniška navodila.

Verzija 1.2.50
Dodana nova funkcija za ponastavitev lege in velikosti vseh oken aplikacije.
Nove nastavitve za obračun odškodnine in izgubljene učbenike. Odpis sedaj kontrolira ali je učbenik izposojen ali ne.

Verzija 1.2.45
Nadgrajen modul za uvoz oseb (ažuriranje podatkov oseb).
Dodane so različne možnosti vračil (odškodnina, izgubljeno, storno izpsoje) in ustrezne obelave za izdelavo obračunov takih vračil. Izvoz podatkov o obračunih je sedaj mogoč tudi direktno v excel tabelo. Tudi izvoz podatkov o nabavah je sedaj mogoč neposredno v excel tabelo.
Pregledi internetnih vnosov so sedaj dopolnjeni, tako da je pregled na osebami brez naročil hitrejši, pa tudi število naročenih enot je vidno kar v preglednici. Dodano je tudi novo poročilo o učencih, ki niso preko internetnega vnosa naročili nobenega gradiva.
Premeščanje učencev iz razreda v razred je sedaj poenostavljeno, saj lahko uporabite tehniko Drag & Drop.

Verzija 1.2.44
Dodana nova menu izbira:  zagon daljinske podpore.
V pregledu inventarnih številk je dodana nova obdelava Servis. Ta obdelava omogoča hitro spremembo podatkov cele skupine signatur.

Verzija 1.2.43
V pregledu inventarnih številk je dodana nova obdelava Servis. Ta obdelava omogoča hitro spremembo podatka o datumu vnosa celi skupini učbenikov naenkrat. Namenjena je tistim, ki so pri obdelavi starega gradiva napačno vnesli datum vnosa, pri obdelavi "Trubar", pa je ta podatek pomemben.

Verzija 1.2.42
V poročilu Poslovanje sklada - Evidenca učbenikov v skladu je dodana nova obdelava, ki iz podatkovne baze programa pripravi dodatne podatke za potrebe aplikacije "Trubar". (primer)
Podatki obsegajo količino, ceno, datum nabave, ter šolsko leto prve uporabe. Pri podatkih za učbenike, ki so bili nabavljeni pred uvedbo evra, poleg osnovne cene v tolarjih, izpiše tudi preračunano ceno v evre.

 

  Na vrh strani