Reference

Aplikacije na ključ

Nekaj naših večjih referenc s področja razvoja aplikacij na ključ v okolju Windows:

 

 


Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana

Za potrebe Službe za razvoj kadrov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so bile izdelane posebne aplikacije, ki omogočajo:

 • obračun štipendij in spremljanje štipendiranja,
 • spremljanje študijskih pomoči, ki jih razpisuje Ministrstvo,
 • evidenco pripravništva v vzgoji in izobraževanju ter
 • vodenje evidence strokovnih izpitov in ostalih evidenc v vzgoji in izobraževanju.

Aplikacije tečejo v okolju Windows, podatki pa so shranjeni v relacijski bazi Oracle.

Krka d.d. Novo mesto

Za Center za strokovno informatiko v tovarni zdravil Krka d.d. je bilo izdelanih več aplikacij, ki omogočajo hitro in učinkovito delo v Centru, od naročanja, obdelave, pa do posredovanja gradiv uporabnikom centra.  Izdelane rešitve končnim uporabnikom v podjetju omogočajo avtomatizirano naročanje neposredno z delovnega mesta, poizvedbe po naročilih in vsebini, ter pregledovanje strokovnih gradiv. Vse rešitve so zasnovane na relacijski bazi MS SQL Server na Krkinem intranetu.

 • Periodika
  Aplikacija obsega nadzor nad periodičnimi publikacijami od naročila do arhiviranja. Poseben sistem nadzora skrbi za letno podaljševanje naročil, nadzor nad dobavo z reklamacijami ter učinkovito kroženje periodičnih publikacij v podjetju. Podatkovna baza je Microsoft SQL Server. Projekt je bil predstavljen tudi na VII. posvetovanju Sekcije za specialne knjižnice. V zbirki je več kot 800 naslovov revij.
 • Bibliografije
  Programska rešitev omogoča nadzor nad bazo bibliografij na podatkovnem strežniku Microsoft SQL Server. Vnos in vzdrževanje podatkov sta omejena na delavce Centra za strokovno informatiko, poizvedbe po bibliografijah pa so dostopne vsem zaposlenim preko spletnih pregledovalnikov (MS Internet Explorer, Netscape Navigator) na lokalnem omrežju.
 • Medknjižnična izposoja
  Center za strokovno informatiko tovarne Krka d.d. skrbi za centralizirano naročanje strokovnih člankov za razvojne in strokovne službe v podjetju. Z uvedbo aplikacije za medknjižnično izposojo so svoje delo posodobili in povečali učinkovitost. Uporabniki spremljajo svoje naročilo v celotnem procesu od naročila do prejetja gradiva kar s svojega delovnega mesta preko intraneta.
  Centralizirana nabava poteka v elektronski obliki, deloma neposredno s tujimi dobavitelji ali po elektronski pošti. Vsi postopki so avtomatizirani. V bazi je shranjenih preko 100.000 člankov.
 • Knjige
  Programska rešitev upravlja s fondom knjig v Krki d.d.. Podatki so shranjeni na podatkovnem strežniku Microsoft SQL Server. Vnos in vzdrževanje podatkov sta omejena na delavce Centra za strokovno informatiko, izposoja je omogočena na več lokacijah, poizvedbe po knjigah pa so dostopne vsem zaposlenim preko spletnih pregledovalnikov na lokalnem omrežju.

DARS d.d. Celje

Kot razvijalci programske opreme sodelujemo pri projektu izgradnje sistema za cestninjenje ABC na področju krmiljenja sistema in pobiranja cestnine (POS-sistem integriran v ABC).

Kot podizvajalec smo razvili programsko opremo za zajem podatkov, nadzor in vodenje prometa v slovenskih tunelih.

Elektroinstitut Milan Vidmar, Ljubljana

Informacijski sistem za obračun električne energije (energy accounting). Sistem uporablja podatkovno bazo ORACLE na strežniku RISC. Klienti so v prvi verziji tekli na operacijskem sistemu DOS, sedaj pa tečejo na operacijskem sistemu Windows. Kasneje je bila aplikacija prenešena v produkcijo na ELES, kjer je strežnik Oracle tekel na operacijskem sistemu Windows NT Server.

 

  Na vrh strani