Reference

Reference knjižnice

 • Elektroinštitut "Milan Vidmar", Ljubljana (od 1991 DOS verzija, od 1995 Windows); intranetna verzija
 • Ministrstvo za finance RS, DURS; intranetna verzija
 • Melamin d.d, Kočevje 
 • Petrol d.d., Ljubljana 
 • Belokranjski muzej, Metlika 
 • Droga d.d., Izola (Windows)
 • Energetika d.d. , Ljubljana; intranetna verzija
 • Narodna galerija, Ljubljana; internetna verzija
 • Termoelektrarna Šoštanj, Šoštanj 
 • Zavod za zaposlovanje RS, Ljubljana; intranetna verzija
 • Fructal d.d., Ajdovščina
 • Mladinska knjiga založba d.d., Ljubljana (Windows)
 • Paloma Sladkogorska, Sladki vrh (Windows)
 • ETOL d.d., Celje; intranetna verzija
 • Bolnišnica KOPA, Golnik; intranetna verzija
 • Bankart d.o.o. , Ljubljana; intranetna verzija
 • Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana; intranetna verzija
 • Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Ljubljana; intranetna verzija
 • CPI Center za poklicno izobraževanje, Ljubljana
 • Vrtec Najdihojca, Ljubljana (intranetna verzija za tri interne knjižnice)
 • Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Nova Gorica
 • Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Kranj
 • Gozdarstvo Grča d.d., Kočevje
 • Hidria IMP Klima, Godovič; intranetna verzija
 • Projekt ZZV Ljubljana "Zdravje za Zasavje"; internetna verzija
 • UKC Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ); internetna verzija
 • Zasebna knjižnica Nilika internetna verzija
 • Triada d.o.o., internetna verzija
  Na vrh strani