Izdelki za trgovine

Programski paket PROMIS - Podrobnosti

Programski paket Promis je celovita rešitev za spremljanje prodaje na drobno in prodaje davčnim zavezancem.

Priprava podatkov za prodajo, vodenje cen in materialnega poslovanja, izdelava poročil in statističnih pregledov poslovanja, poteka na osebnem računalniku kot samostojen program, ki smo ga poimenovali Pisarna poslovodje.
Poseben modul v Pisarni poslovodje omogoča izdajo predračunov, dobavnic in računov davčnim zavezancem.

Prodaja na drobno poteka na PC-POS ali navadnem osebnem računalniku. Če uporabljate POS ali PC-blagajno, lahko račune davčnim zavezancem izdate tudi na blagajni.

Pregleden in preprost uporabniški vmesnik omogoča hitro in učinkovito delo. Vsi programi so izdelani za delo v lokalnem omrežju, zato lahko s programi dela več uporabnikov naenkrat.

Pisarna poslovodje

Program Pisarna poslovodje je glavni center, kjer se odvijajo priprava podatkov, nadzor in vodenje prodaje. Glavne funkcije tega programa so naslednje:

 • Materialno poslovanje omogoča nadzor nad vsemi pretoki materiala. Vse faze so podprte s črtno kodo. Poleg trgovskega blaga lahko prodajate tudi tako blago, ki ga sestavite iz obstoječih artiklov ali storitev, ki lahko imajo zalogo, ali pa je nimajo nimajo zaloge (na primer fotografske storitve). Ob prodaji se zaloge avtomatsko razknjižujejo za blago in prodajne artikle, ki imajo sestavnice. Za večje dobavitelje, ki dajejo dobavnice tudi na elektronskih medijih (diskete, internet ...), program omogoča avtomatsko knjiženje dobavnic, s čimer se hitrost obdelave sprejema blaga zelo poveča, število napak pa zmanjša. Pri obdelavi elektronske dobavnice je možen tudi avtomatski prevzem maloprodajne cene neposredno od dobavitelja. Vnos inventurnega stanja lahko poenostavite z uporabo ročnih prenosnih terminalov - čitalnikov črtne kode.

  Glavne funkcije materialnega poslovanja so:
  • sprejem blaga (ročni vnos ali elektronske dobavnice)
  • medskladiščni promet
  • inventura
  • pregled kartic, zaloge
    
 • Prodaja zavezancem omogoča izdelavo materialnih dokumentov in prodajo davčnim zavezancem. Glede na vrsto kupca program sam predlaga eno izmed treh možnih prodajnih cen ali privzeto vrednost popusta. Če vnašate tudi podatke o plačilih, vas program lahko opozarja na boniteto kupca oziroma vas obvesti o skupnem znesku neplačanih računov.

  Glavne funkcije prodaje zavezancem so:
  • predračuni
  • dobavnice
  • računi
    
 • Oblikovanje cen omogoča več različnih načinov priprave novih cen. Kot osnovo za izračun novih cen  lahko vzame neto nabavne cene in jih poveča za želeno maržo pri skupini artiklov ali pri artiklu in doda davek. Kot osnovo pa lahko vzame tudi staro ceno in jo poveča ali zmanjša za želeni odstotek.  Za vsak artikel lahko vnesete do tri različne cene, pri čemer je v maloprodaji v uporabi običajno prva cena. Če imate več trgovin, cene v njih pa so različne, lahko na različne blagajne pošljete različne cene. Za vsakega znanega kupca lahko tudi določite, katero od oblikovanih cen bo program predlagal ob pripravi novega računa.  Ko oblikujete nove cene, se te ne uveljavijo v trgovini takoj, ampak stare cene veljajo, vse dokler cenika ne oblikujete do konca in ga s posebno funkcijo uveljavite. Šele v tem trenutku na novo oblikovane cene začnejo zares veljati tudi v prodaji.

  Glavne funkcije pri oblikovanju cen so:
  • ročni vnos cen
  • preračuni cen iz nabavnih cen (marže, popusti ...)
  • preračuni iz obstoječih cen (odstotni dvig, znižanje cen  ....)
  • uveljavitev pripravljenih cen
  • razveljavitev pripravljenih cen
    
 • Pregledi prodaje in poročila omogočajo izdelavo periodičnih pregledov za poljubno izbrano obdobje po različnih kriterijih, ki omogočajo nadzor in oblikovanje prodajne politike. Možnosti:
  • pregled po poslovalnicah, blagajnah
  • pregled po prodajalcih, načinih plačila
  • pregled po urah v dnevu, dnevih
  • pregled po artiklih, skupinah
  • pregled delovnega časa prodajalcev
  • poročilo o dnevni porabi
  • poročilo o izstopnem in vstopnem davku
  • primerjava nabavnih cen po dobaviteljih
    
 • Matični podatki so skupina modulov, ki omogoča oblikovanje osnovnih šifrantov, ki so nujni za delo.To so:
  • artikli
  • skupine artiklov
  • glavne skupine artiklov
  • davki
  • skladišča
  • poslovalnice
  • kupci in dobavitelji
  • načini plačila
  • prodajalci
  • tečajne liste

Blagajna

Na prodajnem mestu imate lahko dve vrsti blagajn:

 • blagajno PC POS (s specialno POS-opremo s prikazovalnikom za stranko, ekranom na dotik ...)
 • PC računalnik

V obeh primerih blagajna deluje samostojno, s pisarno poslovodje pa se povezuje takrat, ko prenaša podatke o prometu na blagajni. Prenos prometa lahko poteka po lokalnem omrežju, ali preko interneta. Zaključke izmen ali delovnih dni blagajna shranjuje tudi lokalno, tako da v primeru težav s komunikacijo do ponovne vzpostavitve komunikacije s pisarno poslovodje dela povsem avtonomno.

Glavne funkcije blagajne: 

 • izdelava računov
 • vodenje kumulativnih podatkov o prometu za posamezne artikle, skupine artiklov, prodajalcev in časovni pregled prometa
 • spremljanje delovnega časa prodajalcev
 • spremljanje pretoka gotovine in drugih plačilnih sredstev

Programi skupine Promis so zasnovani tako, da jih zlahka nadgrajujete. Prav tako imate lahko v svoji trgovini različne blagajne), saj programska oprema Promis poskrbi, da se vam ni treba ukvarjati s tehničnimi podrobnostmi in se lahko posvetite svojemu delu.

Tehnični podatki

 • Operacijski sistem: Windows XP ali kasnejši, vsaj 100MB prostora na disku, vsaj 512 MB pomnilnika
 • POS-tiskalniki EPSON, STAR ...
 • Čitalnik črtne kode
  Na vrh strani