Izdelki za gostinstvo

Programski paket RESTY - Podrobnosti

Programski paket Resty je celovita rešitev za vodenje gostinskega lokala.

Priprava podatkov za prodajo, vodenje cen in materialnega poslovanja, izdelava poročil in statističnih pregledov poslovanja poteka na osebnem računalniku kot samostojen program, ki smo ga poimenovali Pisarna poslovodje.

Poseben modul v Pisarni poslovodje omogoča izdajo predračunov, dobavnic in računov zavezancem.
Prodaja na drobno poteka na PC-POS ali navadnem osebnem računalniku. Račune davčnim zavezancem izdate tudi na blagajni.

Pregleden in preprost uporabniški vmesnik omogoča hitro in učinkovito delo. Vsi programi so izdelani za delo v lokalnem omrežju, zato lahko s programi dela več uporabnikov naenkrat.

Pisarna poslovodje

Program Pisarna poslovodje je glavni center, kjer se odvijajo priprava podatkov, nadzor in vodenje prodaje. Glavne funkcije tega programa so naslednje:

 • Materialno poslovanje omogoča nadzor nad vsemi pretoki materiala. Program omogoča pripravo podatkov o sestavnicah za vse prodajne artikle. Ob prodaji se zaloge razknjižujejo avtomatsko po sestavnicah. Za večje dobavitelje, ki posredujejo dobavnice tudi na elektronskih medijih (diskete, internet ...), program omogoča avtomatsko knjiženje dobavnic, s čimer se hitrost obdelave sprejema blaga v skladišče zelo poveča, število napak pri vnosu pa se zmanjša. Vnos inventurnega stanja lahko poenostavite z uporabo ročnih prenosnih terminalov - čitalnikov črtne kode.
  Glavne funkcije:
  • sprejem blaga (ročni vnos ali elektronske dobavnice)
  • medskladiščni promet
  • inventura
  • pregled kartic, zaloge
    
 • Prodaja zavezancem omogoča izdelavo materialnih dokumentov in prodajo davčnim zavezancem. Glede na vrsto kupca program sam predlaga eno izmed treh možnih prodajnih cen ali privzeto vrednost popusta. Če vnašate tudi podatke o plačilih, vas program lahko opozarja na boniteto kupca oziroma vas obvesti o skupnem znesku neplačanih računov.
  Glavne funkcije:
  • predračuni (izdaja, prenos plačanih predračunov v račune ...)
  • dobavnice (izdaja, združevanje po strankah v račune ...)
  • računi
    
 • Oblikovanje cen omogoča več različnih načinov priprave novih cen. Kot osnovo za izračun program vzame staro ceno in jo poveča ali zmanjša za želeni odstotek. Za vsak artikel lahko vnesete do tri različne cene, pri čemer je možno izbirati, katera cena bo veljala na posamezni blagajni. Na blagajni v restavraciji bo na primer veljala prva cena, na blagajni v vinski kleti ali na vrtu pa druga ali tretja. Ko oblikujete nove cene, se te ne uveljavijo takoj, ampak stare cene veljajo, vse dokler cenika ne oblikujete do konca in ga s posebno funkcijo uveljavite. To lahko storite tudi čez nekaj dni. Šele v tem trenutku na novo oblikovane cene začnejo zares veljati tudi v prodaji.
  Glavne funkcije:
  • ročni vnos cen
  • preračuni iz obstoječih cen (odstotni dvig, znižanje cen ....)
  • uveljavitev pripravljenih cen
  • razveljavitev pripravljenih cen
    
 • Pregledi prodaje in poročila omogočajo izdelavo periodičnih pregledov za poljubno izbrano obdobje po različnih kriterijih, ki omogočajo nadzor in oblikovanje prodajne politike.
  Možnosti:
  • pregled po poslovalnicah, blagajnah
  • pregled po natakarjih, načinih plačila
  • pregled po urah v dnevu, dnevih
  • pregled po artiklih, skupinah artiklov
  • pregled delovnega časa natakarjev
  • poročilo o dnevni porabi
  • poročilo o izstopnem in vstopnem davku
  • primerjava nabavnih cen po dobaviteljih
    
 • Matični podatki so skupina modulov, ki omogoča oblikovanje osnovnih šifrantov, nujnih za delo.
  To so:
  • artikli
  • skupine artiklov
  • glavne skupine artiklov
  • davki
  • skladišča
  • poslovalnice
  • kupci in dobavitelji
  • načini plačila
  • natakarji
  • tečajne liste

Blagajna

Na prodajnem mestu imate lahko dve vrsti blagajn:

 • blagajno PC-POS (s specialno POS opremo, s prikazovalnikom za stranko, ekranom na dotik ...) ali
 • PC računalnik.

V obeh primerih blagajna deluje samostojno, s programom Pisarna poslovodje pa se povezuje takrat, ko prenaša podatke o prometu na blagajni. Prenos prometa lahko poteka po lokalnem omrežju, preko modemske povezave, z disketami ali preko interneta. Zaključke izmen ali delovnih dni PC-blagajna shranjuje tudi lokalno, tako da v primeru težav s komunikacijo do ponovne vzpostavitve komunikacije s pisarno poslovodje dela povsem avtonomno.

Glavne funkcije blagajne: 

 • izdelava računov
 • vodenje kumulativnih podatkov o prometu za posamezne artikle, skupine artiklov, natakarjev in časovni pregled prometa
 • spremljanje delovnega časa natakarjev
 • spremljanje pretoka gotovine in drugih plačilnih sredstev

Programi skupine Resty so zasnovani tako, da jih zlahka nadgrajujete. Prav tako imate lahko v svoji trgovini različne blagajne, saj programska oprema Resty poskrbi, da se vam ni treba ukvarjati s tehničnimi podrobnostmi in se lahko posvetite svojemu delu.

Menza

Menza je poseben dodatni modul, s katerim lahko nadgradite programski paket Resty.
Uporabniki storitev v menzi lahko na blagajni plačujejo  z  identifikacijskimi karticami (na primer s karticami za registracijo delovnega časa oziroma dostopa ali katerimikoli drugimi identifikacijskimi karticami).

Na voljo sta dva različna načina plačevanja na blagajni:

 • predplačilni ali kreditni sistem z omejeno porabo in
 • kreditni sistem brez omejitve porabe.

Pri predplačilnem sistemu podjetje mesečno nakazuje sredstva na konte uporabnikov. Dobroimetje na kontih se s porabo zamanjšuje. Za vse uporabnike lahko določite velikost limita, največji znesek posamičnega nakupa in znesek negativnega stanja, pri katerem program opozori na bližanje limitu. Vsak uporabnik lahko na lastno željo vplača dobroimetje na kartico. Število kartic za posameznika ni omejeno (če na primer uporabnik želi dodatne kartice za svoje otroke).
Pri kreditnem sistemu brez omejitve porabe pa je omejen le največji posamezni znesek.

Možna je tudi uporaba reprezentančnih identifikacijskih kartic, za katere program ne izda računa, ampak dobavnico, na koncu davčnega obdobja pa na osnovi izdanih dobavnic gostinec davčnemu zavezancu izda račun.

Matični podatki o uporabnikih so lahko povezani s kadrovsko evidenco v podjetju, obračun pa se povezuje s finančno-računovodskim sistemom podjetja.

Tehnični podatki

 • Operacijski sistem: Windows XP ali kasnejši, vsaj 100MB prostora na disku, vsaj 512 MB pomnilnika
 • POS-tiskalniki EPSON, STAR ...
 • Čitalnik črtne kode
  Na vrh strani