Izdelki za knjižnice

INFOLIT WWW

Infolit WWW je poseben strežniški program, ki uporabnikom knjižnice nudi možnost vpogleda v podatke o gradivih preko intraneta ali interneta. Na voljo so:

  • iskanje po gradivu
  • novosti v knjižnici
  • pregled gradiva po tipih
  • pregled gradiva po tematskih področjih
  • pregled gradiva po založbah
  • pregled gradiva po ključnih besedah

Knjižnicam v galerijsko-muzejski dejavnosti pa sta na voljo tudi:

  • pregled gradiva po razstavah
  • pregled gradiva po razstaviščih

Če prikazi delujejo na aktivnih podatkih, lahko uporabniki naročijo ali rezervirajo gradiva preko intraneta.

Uporabniki za delo ne potrebujejo nobenega posebnega programa, ker do podatkov dostopajo iz internetnega pregledovalnika (MS Internet Explorer, Netscape Navigator ...). Če knjižnica dovoljuje tudi ogled digitaliziranega gradiva, imajo uporabniki poleg informacij o gradivu tudi neposredni dostop do gradiva samega.

Ker delo poteka v internetnem poizvedovalniku, uporabniki tak način pregledovanja in iskanja poznajo, zato ne potrebujejo dodatnega šolanja. Torej je tak sistem tudi gospodaren.

Uporabniki knjižnice pregledujejo in iščejo podatke o gradivu kar s svojega delovnega mesta. Za zaščito in tajnost osebnih podatkov je poskrbljeno, saj imajo uporabniki knjižnice dostop le do podatkov o gradivu in do gradiva v digitalizirani obliki, ne morejo pa popravljati podatkov niti nimajo vpogleda v podatke o izposoji ali drugih uporabnikih.

Nadzornik internetnega strežnika v ustanovi določa, kdo ima pravico dostopa do podatkov, s čimer lahko omeji uporabo samo na uporabnike v lokalnem omrežju, saj večina tovrstnih knjižnic nudi gradivo le ozkemu krogu uporabnikov. Če želi ponuditi podatke širši javnosti, pa lahko omogoči dostop do knjižnice tudi preko interneta.

Program teče na strežniku z operacijskim sistemom Microsoft Windows (Intel) z internet strežnikom Microsoft Internet Server ali Apache Internet Server.

  Na vrh strani