Izdelki za knjižnice

Paketi

INFOLIT WIN

Infolit Win je osnovni paket, ki ga knjižničar potrebuje za svoje delo. S tem paketom vnaša in obdeluje vse podatke o gradivih in izposoji ter pregleduje in išče podatke o gradivu.

Na voljo je več različic paketa, ki omogočajo sočasno delo enega do pet ali deset sočasnih knjižničarjev (Infolit Win za enega uporabnika, Infolit Win/NET5 za največ pet sočasnih uporabnikov in Infolit Win/NET10 za največ deset sočasnih knjižničarjev).

Program ima vgrajeno pomoč, ki sproti ponuja  nasvete pri delu, in uporabniški priročnik, ki obsega približno štirideset strani.

INFOLIT WWW

Infolit WWW je poseben program, ki uporabnikom knjižnice (ne-knjižničarjem) omogoča vpogled v podatke o gradivu kar z delovnega mesta. Za vse uporabnike je potreben le en tak program, ki mora biti nameščen  na  spletnem strežniku.

Število sočasnih uporabnikov je omejeno le z zmogljivostjo strežnika, ne pa z licenco. Uporabniki do podatkov dostopajo preko intraneta z internetnim pregledovalnikom (MS Internet Explorer, Netscape Navigator ipd.).

Na voljo je licenca za eno knjižnico (Infolit WWW) ali licenca do pet knjižnic (Infolit WWW/5).

INFOLIT POIZVEDBE

Infolit Poizvedbe je programski paket, ki uporabnikom omogoča dostop do podatkov o gradivih v knjižnici preko klasičnega programa na računalniku. Program je treba namestiti  na vsak uporabniški računalnik posebej. Način dela je enak kot v knjižničarskem programu.

Na voljo je več različic paketa, ki omogočajo sočasno delo do pet ali do deset uporabnikov ali pa delo neomejenega števila sočasnih uporabnikov (Infolit Poizvedbe/NET5 za največ pet sočasnih uporabnikov, Infolit Poizvedbe /NET10 za največ deset sočasnih uporabnikov ali pa Infolit Poizvedbe/NETX za neomejeno število sočasnih uporabnikov).

INFOLIT PRENOS

Infolit Prenos je dodatni modul, ki omogoča prenašanje podatkov iz drugih knjižničnih sistemov v program Infolit. Podatki morajo biti napisani po standardu ISO-2709 oziroma Comarc.

INFOLIT ELEKTRONSKI ARHIV

Infolit Elektronski-Arhiv je dodatni modul, ki omogoča, da pri podatkih o gradivu vnesete poljubno število referenc na intranetu ali internetu (domača stran, e-pošta, povezave na digitalizirane enote …).

INFOLIT DELAVCI

Infolit Delavci je dodatni modul, ki omogoča prenos in ažuriranje podatkov o zaposlenih v podjetju iz kadrovske evidence v bazo izposojevalcev v programu Infolit. Ta modul omogoča hiter vnos podatkov na začetku, obenem pa skrbi, da je tudi kasneje vaša baza podatkov o izposojevalcih vedno ažurna.

  Na vrh strani